Objectiu / Objetivo del Blog

Amb aquest Blog es pretenem COMPARTIR les experiències de treball a l'aula amb altres professors de la Fundació i amb tot el que tingui interès per l'educació Plàstica, allà on estigui.
Alhora es pretén que pugui servir als alumnes per repassar els conceptes bàsics que es treballen a l'aula, aclarir els objectius proposats en cada treball i compartir amb les seves famílies les activitats, treballs, i continguts d'aquesta matèria.

Con este Blog se pretendemos COMPARTIR las experiencias de trabajo en el aula con otros profesores de la Fundación y con todo el que tenga interés por la educación Plástica, donde quiera que esté.
A la vez se pretende que pueda servir a los alumnos para repasar los conceptos bàsicos que se trabajan en el aula, aclarar los objetivos propuestos en cada trabajo y compartir con sus familias las actividades, trabajos, y contenidos de esta materia.


No hay comentarios:

Publicar un comentario